นำเนื้อหาต่างๆ ที่ลูกค้าต้องการ จากขั้นตอนที่ 1 ลงไปในเว็บไซต์ สามารถปรับปรุงแก้ไขการจัดวางเพื่อความเหมาะสม