เรื่มการออกแบบเว็บไซต์ ตาม Concept ที่ลูกค้าต้องการ โดยการจัดองค์ประกอบเว็บไซต์ ให้ดูสวยงาม ทันสมัย ตรงตามที่ลูกค้าต้องการ