เริ่มรวบรวมข้อมูล และความต้องการของทางลูกค้าในการทำเว็บไซต์ รูปภาพ เนื้อหา Concept ต่างๆ ของเว็บไซต์ที่ลูกค้าต้องการ